Articles

ေကာင္းတာ တစ္ရာလုုပ္လ်င္ တစ္ေယာက္ခ်ီးက်ဴး ရန္ခက္ေသာ္လည္း မေကာင္း တာ တစ္ခုုဆိုုလ်င္ တစ္ရာ မကေျပာခ်င္ၾကသည္မွာ လူ့သဘာ၀ျဖစ္ပါသည္ ေ၀ဖန္ခံရသည့္အခါစိတ္ပ်က္မေနပဲ မိမိအေနျဖင့္ပိုုမိုုျမင့္မားလာသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေ၀ဖန္သူမ်ားလာ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာေပါက္ကာ မိမိ...

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျပႆ နာေတြႀကံဳလာရတဲ့အခါ

လင္းသိုက္ညြန္႕ (ျမန္မာ့ေျမ)

JOB seekers Journal Vol.3, No,4

အလုပ္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ ၿပီးၿပီဆုိရင္ ဒီအတုိင္းထုိင္ေနလုိ႔ေတာ့မရပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ လုပ္ေနကိုင္ေန...