ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ) ၏ စာအုပ္သစ္ "အႏုပညာေျမာက္စြာ ေအာင္ျမင္ျခင္း" ထြက္ျပီ

    ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္(ျမန္မာ့ေျမ)၏စာအုပ္သစ္ အႏုပညာေျမာက္စြာေအာင္ျမင္ျခင္းထြက္ရိွျပီျဖစ္ျပီး စာေပေလာက အင္း၀ စသည့္စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါျပီ စာအုပ္နွင့္အတူေဟာေျပာမွု VCD ပါပါ၀င္ပါသည္