ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ) ၏ Lynn Thaik Nyunt Mobile Motivation Application ထြက္ရိွျပီ ျဖစ္ျပီး အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါျပီ

ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ) ၏ Lynn Thaik Nyunt Mobile Motivation Application သစ္ထြက္ရိွျပီျဖစ္ျပီး ယင္း Application ကို Google Play (bit.ly/ltnmmland) တြင္အခမဲ့ Download ရယူႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္