အေရာင္းရဆုုံးစာအုုပ္မ်ားစာရင္းတြင္ထိပ္တန္းရပ္တည္ေနသည့္ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ) ၏စာအုပ္သစ္ သင့္ေခါင္းမွာသရဖူေဆာင္းႏိုုင္ဖိုု့စာအုုပ္ကိုုမၾကာမီျပန္လည္ျဖန့္ခ်ိေပးပါေတာ့မည္

အေရာင္းရဆုုံးစာအုုပ္မ်ားစာရင္းတြင္ထိပ္တန္းရပ္တည္ေနသည့္ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ) ၏စာအုပ္သစ္ သင့္ေခါင္းမွာသရဖူေဆာင္းႏိုုင္ဖိုု့စာအုုပ္ကိုုမၾကာမီျပန္လည္ျဖန့္ခ်ိေပးပါေတာ့မည္
စာအုပ္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ City Mart ဆိုုင္ခြဲမ်ားတြင္၀ယ္ယူႏိုင္ပါျပီ
လာကၾကီးကိုမတရားဘူးလို့ေျပာတာဟာ ကိုယ္ကသက္သတ္လြတ္စားတ့ဲ
အတြက္က်ြဲကိုကိုယ့္ကိုမခတ္ပါန့ဲလို့ေျပာတာန့ဲအတူတူပါပဲ မတရားတ့ဲေလာကၾကီးထဲမွာ တရားသျဖင့္ေအာင္ျမင္မွုေတြကိုရယူႏိုင္ဖို့ဒီစာအုပ္ကိုဖတ္ျပီး ေအာင္ျမင္ေရးဗီတာမင္ေတြကိုစားသုံးလိုက္ပါမိတ္ေဆြ
လင္းသိုက္ညြန့္ ( ျမန္မာ့ေျမ)