၂၅.၃.၂၀၁၆ ညပိုုင္းတြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ႏြယ္နီအ၀ိုုင္းအနီးတြင္ ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ) စာေပေဟာေျပာပါမည္

ယေန့ေတာင္ကုတ္ျမို့၌စာေပေဟာေျပာပါမည္။(11.12.2014)