27.2.2016 မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ရန္ကုုန္ Jasmine Palace Hotel တြင္ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္(ျမန္မာ့ေျမ)စာေပေဟာေျပာပါမည္

Jan 3 ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္ျမို့ အမ်ိဳးသားဇာတ္ရုံတြင္ႏွစ္သစ္ကူးဘဝေအာင္ျမင္ေရးေဟာေျပာပြဲ New Year Success Talk ေဟာေျပာပါမည္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ကိုမၾကာမီ စာနယ္ဇင္း မ်ားမီဒီယာမ်ားတြင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးပါမည္ We must work together , we must build our nation ! How to start your Year 2015 !