Life and Success New Year Success Talk At National Theatre !

New Year Success Talk ေဟာေျပာပြဲကို အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရုံတြင္ ၃.၁.၂၀၁၅ (စေနေန့) မနက္ ၉:၃၀ တြင္ေဟာေျပာပါမည္ မည္သူမဆိုအခမ့ဲတက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား Ph 01701593, 0973241484, 01548500 တို့သို့ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္